خبرگذاری حکومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

Archive for the ‘گاوراس بلاگ نوشت’ Category

اکبر گنجی و محسن سازگارا بهترین گزینه های رهبری جنبش سبز هستند

leave a comment »

همه می دانیم که اکنون جنبش سبز ملت ایران فاقد رهبری مشخص است. بعضی می گویند این خوب است چون دیگر قرار نیست ملت به کسی یا کسانی وامدار باشد و خود اختیار قیام و قعودش را به دست دارد اما آنچه انکار ناپذیر است واگرایی است که نتیجه گریزناپذیر نبود رهبری است، واگرایی در نیروها و اهداف؛ چیزی که با وجود رهبر به همگرایی نیروها و اهداف می انجامد و باعث می شود که جنبش سبز سریعتر سنگرهای دشمن را فتح کند، هزینه های کمتری بپردازد و حداقل تلفات را نیز بر جای گذارد.

اما چه کس یا کسانی شایسته رهبری جنبش سبز هستند؟ به نظر می‌رسد رهبر یا رهبران جنبش باید حداقل دو اهرم مهم را به همراه داشته و از یک نقطه ضعف بری باشند.

دو اهرم مهم رهبری: 1-آشنایی با تاروپود رژیمو 2-سابقه پایداری است و آن نقطه ضعف «ملا بودن» است.

این هر دو اهرم را گنجی و سازگارا دارا هستند و البته که مکلایند و نه معمم.
اما چرا باید گنجی و سازگارا اعتماد کنیم؟ خیلی ساده است، چون در گذشته اینان در رژیم ایران به ویژه در رکنی که اکنون پرچم دار حفاظت از آن است یعنی سپاه پاسداران، صاحب جایگاه و پایگاه بوده اند؛ پس بسیار بهتر از تحلیل گران خارج نشین و خارجیان تحلیل گر به اوضاع و احوال درون رژیم آشنایی دارند.

آنها چیزهایی که دیگر تحلیل گران شنیده اند را به چشم دیده اند و شنیدن کی بود مانند دیدن.

بعلاوه، پایبندی اینان به مواضعی که مورد تایید جنبش سبز است مثل مخالفت آشکار با دیکتاتوری سیدعلی موگابه باعث می شود که بیش از پیش به تحلیل هایشان اعتماد کنیم.

یادمان نرود که این دو به خاطر مخالفت های صریح و بی‌پرده شان با خودکامگی رهبر فعلی ایران، دوران زندان و شکنجه سختی را پشت سر گذشتند و از این امتحان جانفرسا سربلند بیرون آمدند. همه ما اعتصاب غذای تا لب مرگ اکبر گنجی را به یاد داریم که اگر سرسوزنی در گفته ها و تحلیل های استبداد ستیز او تردید بود با تصاویری که از پیکر نیمه جان او در واپسین روزهای اعتصاب غذایش دیدیم آن شک و شبهه ها همه رخ بربست و جایش را به باوری محکم در پذیرش آزادمردی و خلوص نیت او داد.

هم اکبر گنجی و هم محسن سازگارا با وجود همه توحشی که از رژیم دیدند اما بر سر اصول خود ایستادند و یک قدم از مواضع‌شان کوتاه نیامدند.

فکر می‌کنم آشنایی گنجی و سازگارا با شبکه های تارعنکبوتی درون دستگاه حاکمه ایران و همچنین رشادت و دلیری و پایداری و ایستادگی آن دو، پتانسیل رهبری را در اختیارشان قرار داده است و ما با قبول این رهبری می‌توانیم این انرژی نهفته را آزاد سازیم.

Written by State-of-Siege

1 اکتبر 2009 at 2:34 ق.ظ.

نوشته شده در گاوراس بلاگ نوشت

مرگ یکبار شیون هم یکبار؛ باید هر چه بیشتر خشم رژیم را برانگیخت

with one comment

12سال از آغاز جنبش اصلاحات (دوم خرداد 76) گذشته است. 12 سال در دنیای پرشتاب امروز زمان کمی نیست. اگر قرار بود این رژیم ستمگر سر عقل بیاید و به حقوق بر حق مردم احترام بگذارد تا حالا کرده بود، این افتان و خیزان رفتن های جنبش اصلاحات دست کمی از ضجرکش شدن ندارد.

باید کار را یکسره کرد باید کاری کرد که رژیم زور آخرش را بزند. آنگاه دیگر جایی برای محافظه کاری و مصلحت اندیشی باقی نمی‌ماند. همگان مجبورند موضعی اتخاذ کنند، یا زنگی زنگ باشند و یا رومی روم. در اینصورت سره از ناسره شناخته می‌شود و نقاب‌های ریاکاری کنار می‌رود و گرگ های اجتماع رسواتر می‌شوند. بعلاوه اینکه مردم قدرت کثرت خود را بهتر و بیشتر در می‌یابند.

از این گذشته برای رژیم –که الان به سلطنت مطلق رهبر خلاصه شده است- دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند یا تمام و کمال به خواست‌های بر حق مردم گردن نهد و یا اینکه به رویشان شمشیر بکشد. اگر گزینه نخست محقق شود که خیزش مردم ایران بدون جنگ و خونریزی خاکریزهای دشمن را فتح کرده است اما اگر رژیم گزینه خون به پا کردن را برگزیند آن وقت چاره ای ندارد جز آنکه چیزی مثل حمام خون 17 شهریور بیافریند که در آنصورت نیز این رژیم ستمگر با دست خود، گور خودش را کنده است.

به هر حال الان دیگر وقت ریش گذاشتن و کدخدامنشی کردن گذشته است. باید کار را یکسره کرد.
مرگ یکبار شیون هم یکبار.

Written by State-of-Siege

21 سپتامبر 2009 at 9:51 ق.ظ.

نوشته شده در گاوراس بلاگ نوشت

فریب نمی‌خوریم؛ شاه را هم می‌گفتند خودش خوب است، اطرافیانش بدند

with one comment

رژیم ضد مردمی ایران که در باتلاق قهر ملت گرفتار شده است بیهوده تلاش دارد تا خود را نجات دهد. دارد تقلا می‌کند تا نمیرد اما این دست و پا زدن‌ ها تنها ساعت مرگ او را جلو می‌اندازد. «سید علی پینوشه» که می‌کوشد خود را از این مرداب خلاص کند، مجبور است دستش را به سمت شاخه خشکیده‌ی «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!» دراز کند، به امید واهی رهایی. اما زهی خیال باطل!
رژیم خودکامه پهلوی هم در روزهای آخرین حیاتش ناامیدانه تلاش داشت تا اصل سلطنت را حفظ کند. در آن دوران شاه برای نجات خودش تظاهر می‌کرد که در فجایع صورت گرفته علیه مردم ایران نقشی نداشته است. دستگاه های تبلیغاتی او هم سعی داشتند مردم را قانع کنند که شاه بی‌‌ گناه است و این مامورانش هستند که دستشان به خون آلوده است. اما به همان اندازه که مردم آن زمان باور کردند، اکنون هم ما مردم به پا خواسته این اراجیف را باور خواهیم کرد!
می‌گویند تنها چند تا مامور خودسر در زندان کهریزک دست به جنایت زده اند؟! آنها خیال می کنند همه مثل خودشان گوش درازند که این حرف ها را باور کنند! بهتر است خامنه ای و سگهایش به جای قرقره کردن مزخرفاتی اینچنین، به فکر پیدا کردن یک سوراخ موش برای خودشان باشند که فردا روز، سخت به کارشان می‌آید!

Written by State-of-Siege

9 اوت 2009 at 11:59 ق.ظ.

نوشته شده در گاوراس بلاگ نوشت

ارتش رضاخان 2دقیقه هم ایستادگی نکرد، ارتش خامنه ای چقدر؟

leave a comment »

در تاریخ معاصر ایران است که رضاشاه در بازدیدش از دانشکده افسری ارتش از «ژنرال ژندار» مستشار فرانسوی آن دانشکده می‌پرسد: در صورت حمله قوای بیگانه این ارتش چقدر مقاومت خواهد کرد و ژندار جواب می دهد: «2 ساعت قربان» بعد که بر او خرده می گیرند که چرا با این حرفش شاه را رنجانده، او پاسخ می‌دهد: «همان 2 ساعت را هم برای خوشایند شاه گفتم و الا این ارتش 2 دقیقه هم مقاومت نخواهد کرد!.»

متاسفانه این پیش بینی ژنرال ژندار در فردای حمله قوای شوروی و انگلیس به ایران و در پی آن اشغال ایران رنگ حقیقت به خود گرفت. رضاخان با آن همه اهن و تروپ با سری افکنده جایی رفت که ناپلئون رفت –جزیره بد آب و هوای موریس- با این تفاسیر، ارتش و سپاه سرسپرده رهبر چقدر می تواند در برابر هجوم بیگانه ایستادگی کند؟

Written by State-of-Siege

24 مارس 2009 at 5:08 ب.ظ.

نوشته شده در گاوراس بلاگ نوشت

سهمیه برای بسیجیان یا امتیازات حزبی؟

with one comment

همین‌هایی که تا دیروز حزب و حزب گرایی را دستاورد امپریالیسم می‌دانستند، الان کارشان به جایی رسیده که در روز روشن
40٪ سهمیه برای بسیجییان فعال در نظر می‌گیرند! آیا این معنایی غیر از امتیازات حزبی دارد؟ شاید هم اینان هنوز در توهم ارتش 20 میلیونی هستند؟ شوروی هم به اعضای حزب کمونیست کشورش امتیازات زیادی داده بود اما از فراز تا فرودش یک نسل هم طول نکشید!.
رژیم‌های خودکامه می‌پندارند با باج دادن به اندک‌ها می توانند بسیارها را مهار کنند، وه! که چه خیال خامی.
راستی آن موقع که ما دانشجو بودیم شایع بود که وزارت اطلاعات هم سهمیه دارد تا بدین وسیله عوامل نفوذی خود را در پوشش دانشجو به جمع دانشگاهیان وارد می‌کند.
این مزدوران و مزوّران جیره‌خوار به خودشان “سرباز گمنام امام زمان” لقب داده اند!، مظلوم امام زمان که چه موجوداتی خودشان را به او منصوب می‌کنند.

Written by State-of-Siege

27 ژانویه 2009 at 3:13 ب.ظ.

نوشته شده در گاوراس بلاگ نوشت

تف بر شما

with 10 comments

امرزو در بالاترین لینکی ارسال شده بود که اگر صحت داشته باشد باید آن را عمق فاجعه نام گذاشت.
محتوای این لینک چند جمله‌ای، این بود که «محموله کشتی کمک‌های ایران به غزه حامل برنج ایرانی است!.»
در حالی که گرانی سرسام آور، ایران را فرا گرفته و آتش این گرانی کمرشکن از مدت‌ها پیش به خرمن برنج ایرانی هم سرایت کرده، آن وقت وقتی می‌خوانیم که برنج کیلویی 3500-4000 را که دست خودمان به آن نمی‌رسد را به اجنبی‌ها (غیر ایرانیان)بخشیده‌اند -حالا چه یک حبه و چه صد خروار- تا ما فی الضمیر انسان می‌سوزد!.
آخر چرا؟ ای بیگانه پرستان، ای غریب نوازان، آخر تا کی؟ تا کی می‌خواهید از کیسه ملت ایران خرج کنید؟ مگر سرمایه‌های
ایران زمین ارث ابا و اجدادی‌تان است که اینگونه آن را بذل و بخشش می کنید؟.
تف بر شما ناسپاسان، تف بر شما نامردمان، تف بر شما بی‌شرمان.

پروردگار انتقام ما مردم تحت ستم را از شما فرعونیان بستاند.

Written by State-of-Siege

9 ژانویه 2009 at 7:57 ب.ظ.

نوشته شده در گاوراس بلاگ نوشت

دودمان به باد دادان!

leave a comment »

شاه سلطان حسین و شاه سلطان علی، دو روی یک سکه‌اند؛ زیرا:

1- هر دو برای تسکین سردرد همیشه دستمال به سر دارند!؛
2- هر دو در کار پیک نیک و سیم لحیم و هویه هستند!؛
3- هر دو را دربار، چاپلوسان و بادمجان دور قاب‌چینان فراوانند!؛
4- هر دو را خواب می‌برد، حتا اگر ایران را آب ببرد!؛
….

..
n- هر دو ته سلسله خودشان هستند.


*جای خالی را با جملات مناسب پر کنید. (2نمره)

Written by State-of-Siege

22 دسامبر 2008 at 5:24 ق.ظ.

نوشته شده در گاوراس بلاگ نوشت